Pro školy - Hornický skanzen MAYRAU ve Vinařicích u KladnaHornický skanzen MAYRAU ve Vinařicích u Kladna

Pro školy

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA SKANZENU UPRAVENÁ PRO DĚTSKÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

Skanzen je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne, kdy vše bylo zachováno tak, jakoby havíři odešli právě včera. Prohlídka je vedena od cechovny, řetízkové šatny po jámové budovy dolu, kde z náraziště havíři sfárali do podzemí. Jámy byly zasypány, ale do kladenského podzemí s reálnou ukázkou dobývacích metod se u nás dostanete štolou v kopci Homole. Další atrakcí je budova Dýmnice, která sloužila k cvičení báňských záchranářů ještě v roce 2002. Rozsáhlá expozice zkamenělin a minerálů představí geologickou minulost oblasti. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží soubor tří těžních strojů. Parní těžní stroj smíchovské továrny Ringhoffer je návštěvníkům předváděn v pohybu.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: dle dohody / Cena: 20 Kč/osoba

 

PŘEDNÁŠKY VE ŠKOLÁCH

HISTORIE TĚŽBY UHLÍ NA KLADENSKU - časově omezená nabídka, platí leden-únor 2020

Přednáška v rozsahu jedné vyučovací hodiny, která seznámí posluchače s historií těžby uhlí na Kladensku. Přednášky se, v rámci možností, zúčastní také bývalí horničtí pracovníci.

Cílová skupina: žáci ZŠ / Délka: 45 min. / Počet žáků: bez omezení, dle možností školy/  Cena: ZDARMA

 

VÝTVARNÁ DÍLNA S LAMPOU DO PODZEMÍ

Během výtvarné dílny si každý návštěvník vyrobí vlastní lampičku, se kterou pak společně děti navštíví strašidelné "podzemí". Dílnu doporučujeme absolvovat spolu s prohlídkou. Je však možné navštívit jí i samostatně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ / Délka: 120 min. bez prohlídky, 60 min. s prohlídkou / Počet žáků: max. 30 žáků/  Cena: 40,- Kč /žák bez prohlídky, 30,- Kč /žák s prohlídkou

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ZDAŘ BŮH

Děti si osvojí základními pojmy jako uhlí, důl, horník. Seznámí se s historií vzniku uhlí, jeho využitím a s tím, jak vypadala práce v dole. Důraz je kladen na zábavnou a srozumitelnou formu.

Cílová skupina: MŠ, 1.třída ZŠ / Délka: 80 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní / Cena: 30 Kč /žák

 

DOLEM NEDOLEM

S pomocí permoníka Kajetána se děti seznámí s pojmy horník důl, uhlí. Při plnění zadaných úkolů pochopí základní principy fungování černouhelného dolu.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ / Délka: 75 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

 

PRACOVNÍ DEN NA MAYROVCE

Žáci se teoreticky i prakticky seznámí s fungováním černouhelného dolu. Na vlastní kůži si vyzkouší jednotlivé profese pracovníků dolu a to jak důležitá byla jejich vzájemná kooperace.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / Délka: 120 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

Výsledky závěrečné části programu najdete ZDE!

 

CESTOU ZA BÁŇSKÝM ZÁCHRANÁŘEM

Program žáky seznámí s prací báňského záchranáře a s prostředím ve kterém vykonával svou náročnou práci. Žáci si budou moci zakusit nástrahy spojené se záchranou zavaleného horníka a poskytnout mu první pomoc.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: 20 žáků / Cena: 40 Kč /žák / Doporučení: účastníkům doporučujeme starší oděv

Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.

 

EXPEDICE NA HALDU

Žáci se seznámí s geologickým vývojem oblasti a obecnými geologickými principy. Nahlédnou do geologie hald, principů osidlování hald rostlinami a do ojedinělé flory a fauny hald. Jako výzkumníci získají možnost na haldě nalézt otisky přesliček. Žáci absolvují 2,5 km dlouhý okruh naučné stezky Haldy.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: max. 25 žáků / Cena: 30 Kč /žák / Doporučení: terén je nerovný – doporučujeme pevnou obuv

Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.

 

EXPEDICE HORNÍKŮM V PATÁCH

Procházka naučnou stezkou Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku s jejím autorem Jaroslavem Grubnerem. Žáci se seznámí s historií dolování uhlí od nálezu uhelné sloje ve Vrapicích až po ukončení těžby v této oblasti. Poznají chráněnou paleontologickou lokalitu Žraločí zuby a některé státem chráněné dřeviny. Naučná stezka má celkem 14 zastavení a je vedena převážně po lesních a polních cestách. Začátek stezky je u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích - MHD č. 4 - zastávka Dvorská. Konec stezky je na Čabárně. Děti během prohlídky vyplňují pracovní listy - s sebou tužky a podložky o rozměru A4.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 300 min./ Počet žáků: max. 30 žáků / Cena: 10 Kč /žák / Doporučení: terén je nerovný – doporučujeme pevnou obuv

 

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD MÁ VŽDY VSTUPNÉ ZDARMA.

 

Programy můžete objednávat na tel. 312 273 067 nebo 776 222 297 a také na e-mailu: mayrau@omk.cz .

 

NOVÉ AKTUALITY

26.9.2020  |  Vernisáž v sobotu 26.9. se nekoná

Z provozních důvodů je zrušená vernisáž v sobotu 26.9. k výstavě Thomasův vynález aneb Cesta z Clevelandu do Kladna. Vernisáž se odkládá, o náhradním...

více

24.9.2020  |  Omezení provozu

Z důvodu natáčení filmových záběrů v areálu skanzenu bude v úterý 29. září uzavřená řetízková šatna a štola Homole a provoz skanzenu bude pouze do 15:00...

více

24.9.2020  |  Výstava Thomasův vynález aneb cesta z Clevelandu do Kladna

Dovolujeme si vás pozvat na zahájení výstavy připomínající vznik vynálezu Thomasova konvertoru. Výstava má podobu komiksového příběhu. Autorem černobílých...

více

PARTNEŘI

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hornický skanzen Mayrau
273 07 Vinařice u Kladna
Tel: +420 312 273 067
        +420 312 274 126
E-mail: mayrau@omk.cz
Provozní doba:
listopad/ březen 09:00 - 15:00
duben / říjen 09:00 - 17:00
Akce a výstavy  |  Pro školy  |  PŘIPRAVUJEME  |  Archiv  |  VSTUPNÉ   |  Kontakt
Webdesign STUDIO VIRTUALIS