Pro školy - Hornický skanzen MAYRAU ve Vinařicích u KladnaHornický skanzen MAYRAU ve Vinařicích u Kladna

Pro školy

ZÁKLADNÍ PROHLÍDKA SKANZENU UPRAVENÁ PRO DĚTSKÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

Skanzen je zachován v modelu tzv. posledního pracovního dne, kdy vše bylo zachováno tak, jakoby havíři odešli právě včera. Prohlídka je vedena od cechovny, řetízkové šatny po jámové budovy dolu, kde z náraziště havíři sfárali do podzemí. Jámy byly zasypány, ale do kladenského podzemí s reálnou ukázkou dobývacích metod se u nás dostanete štolou v kopci Homole. Další atrakcí je budova Dýmnice, která sloužila k cvičení báňských záchranářů ještě v roce 2002. Rozsáhlá expozice zkamenělin a minerálů představí geologickou minulost oblasti. Zcela mimořádnou pozornost si zaslouží soubor tří těžních strojů. Parní těžní stroj smíchovské továrny Ringhoffer je návštěvníkům předváděn v pohybu.

Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: dle dohody / Cena: 20 Kč/osoba

 

PŘEDNÁŠKY VE ŠKOLÁCH

HISTORIE TĚŽBY UHLÍ NA KLADENSKU - časově omezená nabídka, platí leden-únor 2020

Přednáška v rozsahu jedné vyučovací hodiny, která seznámí posluchače s historií těžby uhlí na Kladensku. Přednášky se, v rámci možností, zúčastní také bývalí horničtí pracovníci.

Cílová skupina: žáci ZŠ / Délka: 45 min. / Počet žáků: bez omezení, dle možností školy/  Cena: ZDARMA

 

VÝTVARNÁ DÍLNA S LAMPOU DO PODZEMÍ

Během výtvarné dílny si každý návštěvník vyrobí vlastní lampičku, se kterou pak společně děti navštíví strašidelné "podzemí". Dílnu doporučujeme absolvovat spolu s prohlídkou. Je však možné navštívit jí i samostatně.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ / Délka: 120 min. bez prohlídky, 60 min. s prohlídkou / Počet žáků: max. 30 žáků/  Cena: 40,- Kč /žák bez prohlídky, 30,- Kč /žák s prohlídkou

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

ZDAŘ BŮH

Děti si osvojí základními pojmy jako uhlí, důl, horník. Seznámí se s historií vzniku uhlí, jeho využitím a s tím, jak vypadala práce v dole. Důraz je kladen na zábavnou a srozumitelnou formu.

Cílová skupina: MŠ, 1.třída ZŠ / Délka: 80 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní / Cena: 30 Kč /žák

 

DOLEM NEDOLEM

S pomocí permoníka Kajetána se děti seznámí s pojmy horník důl, uhlí. Při plnění zadaných úkolů pochopí základní principy fungování černouhelného dolu.

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ / Délka: 75 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

 

PRACOVNÍ DEN NA MAYROVCE

Žáci se teoreticky i prakticky seznámí s fungováním černouhelného dolu. Na vlastní kůži si vyzkouší jednotlivé profese pracovníků dolu a to jak důležitá byla jejich vzájemná kooperace.

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ / Délka: 120 min. / Počet žáků: max. 25 žáků / Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální / Cena: 40 Kč / žák

Výsledky závěrečné části programu najdete ZDE!

 

CESTOU ZA BÁŇSKÝM ZÁCHRANÁŘEM

Program žáky seznámí s prací báňského záchranáře a s prostředím ve kterém vykonával svou náročnou práci. Žáci si budou moci zakusit nástrahy spojené se záchranou zavaleného horníka a poskytnout mu první pomoc.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: 20 žáků / Cena: 40 Kč /žák / Doporučení: účastníkům doporučujeme starší oděv

Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.

 

EXPEDICE NA HALDU

Žáci se seznámí s geologickým vývojem oblasti a obecnými geologickými principy. Nahlédnou do geologie hald, principů osidlování hald rostlinami a do ojedinělé flory a fauny hald. Jako výzkumníci získají možnost na haldě nalézt otisky přesliček. Žáci absolvují 2,5 km dlouhý okruh naučné stezky Haldy.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 120 min./ Počet žáků: max. 25 žáků / Cena: 30 Kč /žák / Doporučení: terén je nerovný – doporučujeme pevnou obuv

Vzhledem k počasí realizujeme tento program pouze od dubna do října.

 

EXPEDICE HORNÍKŮM V PATÁCH

Procházka naučnou stezkou Po lesních cestách do historie dolování uhlí na Kladensku s jejím autorem Jaroslavem Grubnerem. Žáci se seznámí s historií dolování uhlí od nálezu uhelné sloje ve Vrapicích až po ukončení těžby v této oblasti. Poznají chráněnou paleontologickou lokalitu Žraločí zuby a některé státem chráněné dřeviny. Naučná stezka má celkem 14 zastavení a je vedena převážně po lesních a polních cestách. Začátek stezky je u kostela sv. Mikuláše ve Vrapicích - MHD č. 4 - zastávka Dvorská. Konec stezky je na Čabárně. Děti během prohlídky vyplňují pracovní listy - s sebou tužky a podložky o rozměru A4.

Cílová skupina: ZŠ, SŠ / Délka: 300 min./ Počet žáků: max. 30 žáků / Cena: 10 Kč /žák / Doporučení: terén je nerovný – doporučujeme pevnou obuv

 

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD MÁ VŽDY VSTUPNÉ ZDARMA.

 

Programy můžete objednávat na tel. 312 273 067 nebo 776 222 297 a také na e-mailu: mayrau@omk.cz .

 

NOVÉ AKTUALITY

22.10.2020  |  Od pondělí 12. října bude Hornický skanzen Mayrau pro veřejnost uzavřen

Vzhledem k aktuálním opatřením vlády ČR bude Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích až do odvolání uzavřen.  

více

29.9.2020  |  Výstava Thomasův vynález aneb cesta z Clevelandu do Kladna

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu připomínající vznik vynálezu Thomasova konvertoru. Výstava má podobu komiksového příběhu. Autorem černobílých kreseb...

více

31.7.2020  |  Fárací knížka

Od 1. srpna se můžete vydat s Fárací knížkou po stopách těžby nerostných surovin ve Středočeském kraji. Poznáte tajemství starých dolů, lomů a dalších...

více

PARTNEŘI

KONTAKTNÍ INFORMACE

Hornický skanzen Mayrau
273 07 Vinařice u Kladna
Tel: +420 312 273 067
        +420 312 274 126
E-mail: mayrau@omk.cz
Provozní doba:
listopad/ březen 09:00 - 15:00
duben / říjen 09:00 - 17:00
Akce a výstavy  |  Pro školy  |  PŘIPRAVUJEME  |  Archiv  |  VSTUPNÉ   |  Kontakt
Webdesign STUDIO VIRTUALIS